Kalender

Här kan du se vad som händer framöver.

Medlemsmöte hålls oftast i kommunhusets kafeteria kl. 19.00. Fullmäktigegruppen hålls i Sessionssalen kl. 19.00, alla medlemmar är välkomna. Det är på fullmäktigegruppen vi beslutar hur vi ska ställa oss i olika frågor inför Kommunstyrelsens möte.

Maj
1 1:a majfirande (plakatspikning 29/4 kl. 16 – 18)
2 Fullmäktigegruppen
4 Lördagsöppet, EU-val, kl. 10 – 12
11 Lördagsöppet, EU-val, kl. 10 – 12
16 Styrelsemöte
18 Lördagsöppet, EU-val, kl. 10 – 12
20 Medlemsmöte
25 Lördagsöppet, EU-val, kl. 10 – 12
26 Val till EU-parlamentet, söndagsöppet kl. 10 – 16
Juni
13 Styrelsemöte
18 Åbymarknad
Augusti
15 Styrelsemöte
16 – 17 Ljungbyheds Gammelmarknad
26 Medlemsmöte
28 Fullmäktigegruppen

Våra möten och arrangemang genomförs i samarbete med ABF som
är ett av Sveriges största bildningsförbund. Vi är medlemmar i
avdelningen ABF Nordvästskåne
.

facebook Twitter Email