Kalender

Här kan du se vad som händer framöver.

Medlemsmöte hålls oftast i kommunhusets kafeteria kl. 19.00. Fullmäktigegruppen hålls i Sessionssalen kl. 19.00, alla medlemmar är välkomna. Det är på fullmäktigegruppen vi beslutar hur vi ska ställa oss i olika frågor inför Kommunstyrelsens möte.

Januari
7 Fullmäktigegruppen OBS! Ändrat datum (måndag)!
17 Styrelsemöte
24 Medlemsmöte
31 Fullmäktigegruppen
Februari
21 Styrelsemöte
28 Fullmäktigegruppen
Mars
14 Styrelsemöte
18 Årsmöte
28 Fullmäktigegruppen
April
18 Styrelsemöte
Maj
2 Fullmäktigegruppen
16 Styrelsemöte
20 Medlemsmöte
26 Val till EU-parlamentet

Våra möten och arrangemang genomförs i samarbete med ABF som
är ett av Sveriges största bildningsförbund. Vi är medlemmar i
avdelningen ABF Nordvästskåne.

facebook Twitter Email