Kalender

Här kan du se vad som händer framöver.

Medlemsmöte hålls oftast i kommunhusets kafeteria kl. 19.00. Fullmäktigegruppen hålls i Sessionssalen kl. 18.30, alla medlemmar är välkomna. Det är på fullmäktigegruppen vi beslutar hur vi ska ställa oss i olika frågor inför Kommunstyrelsens möte.

Under Coronatiden så hålls de festa möten digitalt via Teams!

Juni
10 Styrelsemöte
Augusti
12 Styrelsemöte
23 Medlemsmöte
September
2 KF-grupp
16 Styrelsemöte
20 Medlemsmöte
30 KF-grupp
Oktober
14 Styrelsemöte
28 KF-grupp

 

Möten och arrangemang genomförs i samarbete med ABF som
är ett av Sveriges största bildningsförbund. Vi är medlemmar i
avdelningen ABF Nordvästskåne.

facebook Twitter Email