Kalender

Här kan du se vad som händer framöver.

Medlemsmöte hålls oftast i kommunhusets kafeteria kl. 19.00. Fullmäktigegruppen hålls i Sessionssalen kl. 18.30, alla medlemmar är välkomna. Det är på fullmäktigegruppen vi beslutar hur vi ska ställa oss i olika frågor inför Kommunstyrelsens möte.

Under Coronatiden så hålls de festa möten digitalt via Teams!

Mars
31 Årsmöte och Fullmäktigegruppsmöte. Teams-länk skickas med e-post.
April
15 Styrelsemöte.
29 Fullmäktigegruppen. Teams-länk skickas med e-post.
Maj
1 1:a maj. Kommer inte ske något fysiskt 1:a maj firande. Kommer bli någon form av digitalt 1:a maj firande.
20 Styrelsemöte.
24 Medlemsmöte. Teams-länk skickas med e-post.
Juni
3 Fullmäktigegruppen. Teams-länk skickas med e-post.
10 Styrelsemöte
Augusti
12 Styrelsemöte

Möten och arrangemang genomförs i samarbete med ABF som
är ett av Sveriges största bildningsförbund. Vi är medlemmar i
avdelningen ABF Nordvästskåne.

facebook Twitter Email