Vårt parti

Välkommen till Socialdemokraterna i Klippans kommun!

Vår expedition på Järnvägsgatan
Vår expedition på Järnvägsgatan

Styrelse

Johan Petersson, ordförande
Kent Lodesjö, kassör
Paul Gustafsson, sekreterare
Michael Nemeti, vice ordförande
Gunilla Svensson, ledmot
Bo Fält, ledamot

Rune Persson, suppleant
Boris Svensson, suppleant
Rose-Marie Svensson, suppleant
Magnus Carlsson, suppleant

facebook Twitter Email