Vårt parti

Välkommen till Socialdemokraterna i Klippans kommun!

Vår expedition på Järnvägsgatan
Vår expedition på Järnvägsgatan

Styrelse

Johan Petersson, ordförande
Kent Lodesjö, kassör
Paul Gustafsson, sekreterare
Michael Nemeti, vice ordförande
Gunilla Svensson, ledmot
Bo Fält, ledamot
Rune Persson, ledamot
Boris Svensson, ledamot
Rose-Marie Svensson, ledamot
Patrik Håkansson, ledamot

facebook Twitter Email