Våra politiker

Här kommer en kort presentation av några av våra politiker.

1a maj i Perstorp
1a maj i Perstorp

 

Gunilla Svensson
Ordförande i Kommunfullmäktige

Johan Petersson
1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Rune Persson
Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden

Paul Gustafsson
Gruppledare i Socialnämnden

Kent Lodesjö
1:e vice ordförande i Plan- och Byggnämnden

Michael Nemeti
Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden

facebook Twitter Email